•  
  •  
  •  
  •  

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ

 

1. ОБЯВА

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. АВТОБИОГРАФИЯ

4. ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР