•  
  •  
  •  
  •  

 

 

ТВОЯТ ЧАС 2017/2018

2017/2018 Европейски проект «Твоят час»;

 

 

 

АНКЕТНА КАРТА  /за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „твоят час“/

 

 

 

 

 

 

           През новата учебна година в  Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство – град Павел баня  стартира проект      „Твоят час“.

           Основна цел на проект BG05M20P001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене  чрез дейности,   развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I” е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и        възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и          компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. В нашето училище са създадени 5 клуба за ученици с обучителни  затруднения и 4 клуба по интереси.

 

 

Категория

Група ИД

Ръководител

     1.

Преодоляване на обучителни затруднения по гаография и икономика

География и икономика 11-12 клас

 Славка Стефанова Пъдева

     2.

Преодоляване на обучителни затруднения по  български език и литература

Аз мога

Даниела Раева

     3.

Преодоляване на обучителни затруднения по математика

 Математика

Мариана Димитрова Джигова

  1.  

Преодоляване на обучителни затруднения по физика и астрономия

 Физика

Катя Дерменджиева

  1.  

Преодоляване на обучителни затруднения по философия

Философията в помощ на ученика

Людмила Любчева Чакърова

     6.

Занимания  по интереси

Тестени изделия - сладки и солени

Стефка Кирова Господинова

  1.  

Занимания  по интереси

Спорт и забава

Деница Ялъмова

  1.  

Занимания  по интереси

Кулинарни изкушения

Тонка Райкова

  1.  

Занимания  по интереси

Кулинарни шедьоври - солени и сладки

Райка Николова Кутинова

10. Занимания по интереси  Традиции в родния край Донка Иванова Растева
11. Преодоляване на обучителни затруднения по информационни технологии Информационните технологии в бъдещето Христинка Георгиева Божикова

 

                        С  голям интерес учениците посещават  клубовете по интереси , свързани със здравословното хранене  - храна и здраве,  карвинг и кетъринг, спорт и танци.