•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Материална база

Наличието на добра материално-техническа база е фактор за успешното обучение и изграждането на отлични практически умения и навици у учениците.


Професионална гимназия  по ресторантьорство и хотелиерство разполага със:

  • 10 класни стаи
  • 1 компютърен кабинет,
  • 1 кухня сладкарство ,
  • 1 кухня готварство,
  • 1 кухня хлебарство
  • 1 кабинет по сервиране
  •  зала за училищни мероприятия.

 

За новата професия „ Изпълнител на термални процедури“  Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство през учебната 2016 / 2017 уч. година откри кабинет по учебна практика „Анатомия и физиология“