•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Годишни отчети

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2019 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2018 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня е постъпило едно заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от физическо лице по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Със заявлениетосе иска достъп до  информация, касаеща служебната дейност на ПГРХ гр.Павел баня

Заявителят е пожелал информацията да му бъде предоставена по електронен път на посочен адрес на електронна поща.

                Справката за изготвената обществена информация, при условията на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ  е  изпратена до заявителя на посочен адрес на електронна поща след срока на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ.

                Заявителят е изпратил жалба до Административен съд гр. Стара Загора за отмяна на мълчаливия отказ.

                В Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня не са постъпвали други заявления за достъп до обществена информация за 2018 година, на които е отказан достъп до информация.

               

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2017 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

През 2016 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2015 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2015 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2014 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2013 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2013 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2012 г. по реда на чл. 15, ал. 2 от Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

През 2012 г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство,гр.Павел баня няма постъпили  заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).