•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Eразъм +

Регионално управление на образованието, град

Стара Загора Ви съобщава, че за трета поредна година е одобрен за  финансиране от Европейската Комисия, европейски проект по програма  „Еразъм +”, Ключова дейност - Образователна мобилност за граждани, Тип дейност-Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО на тема Обмяна на опит и възприемане на добри методически практики в сферата на селското стопанство и ресторантьорството”

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA102-870BC6DB

В рамките на настоящия проект в национален консорциум се обединяват Регионално управление на образованието - Стара Загора и три професионални гимназии - ПГ по селско стопанство, град Чирпан, ПГ по селско стопанство "Гео Милев", град Мъглиж, ПГ по ресторантьорство и хотелиерство - гр. Павел Баня

             

Мобилността ще се проведе през месец април 2020 г. в рамките на 14 дни в Бордо, Франция