•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Структура

РЪКОВОДСТВО

 

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

инж. Даниела Андонова

Донка Иванова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Български език и литература

Донка Иванова

Даниела Раева

Катерина Димитрова

Красимира Гудова

Английски език

инж. Теодора Минева

Светлана Николова

Руски език

Красимира Гудова

Математика

Мариана Джигова

Информатика и ИТ

инж. Христинка Божикова

География и икономика

Веселка Иванова

История и цивилизация

Катерина Димитрова

Биология и здравно образование

Веселка Иванова

Химия и ООС

Тихомир Тошков

Физическо възпитание и спорт

Димитър Урдев

Нено Кънин

Философия и етика

Людмила Чакърова

Учители по професионална подготовка

Стефан Ненов

инж. Стефка Господинова

инж. Тонка Райкова

Райка Кутинова

Петър Петров

Любомир Тенев

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Главен счетоводител

Светлана Палежева

Домакин

Павлина Ненова

Чистач производствени помещения

Павлина Ненова

Огняр

Владимир Кюпов