•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Проект "Опазване на климата, чрез енергийна ефективност"

 

 

Дейности по проект "Опазване на климата, чрез енергийна ефективност"

                 

Сформираните енергийни екипи от ръкожодителите госпожа  Мариана Джигова и господин Стефан Ненов по проект "Опазване на климата, чрез енергийна ефективност" работят по изпълнението плануваните дейности . Членовете на екипите усвоиха знания и умения, чрез които успешно и с голям интерес извършват своите енергийни обиколки. Проектът набира все по - голяма популярност и сред останалите ученици в училището.