•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Достъп до информация

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

Гр.Павел баня, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ № 2

тел. 04361/2200 ; e-mail: pgrhpb@abv.bg

Административно звено

 за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Светлана Палежева- главен счетоводител

Тел.0879955511

приемно време: от 08:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден.

 

Вътрешни правила за достъп до информация в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 3 - ИСКАНЕ  за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно изплзване

Приложение 4 - РЕШЕНИЕ

Приложение 5 - РЕШЕНИЕ

Приложение 6 - ПРОТОКОЛ  по чл.35, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

 

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ