•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Проекти

ПГРХ успешно работи  по редица проекти:

 

1999/2000уч.година Участие в първи международен / Българо-Австрийски/ проект за обучение на безработни-;

2001 и 2002 г. две последователни години се провежда летен стаж на ученици в италианския курортен комплекс Торре Макауда.

2007/2008г « По стъпките на кулинарен туризъм в община Павел баня»,

2008г. «Спорт в училище»;

2008г. Стартира « Усъвършенстване в професията-верният път към успеха» финансиран от ЕС чрез ЕСФ;

2011-2015г. Европейски проект- „ Училище за себеутвръждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ ;

2012-2015г.  Европейски проект «Ученически практики»;

2013/2015- Европейски проект « Нова възможност за моето бъдеще»

 

 

Презентация на тема "Добри практики по проект "Твоят час"

 

2017/2018 Европейски проект «Твоят час»;

 

2017/2018 Проект "Ученически практики"

 

2018/2019  Проект "Опазване на климата, чрез енергийна ефективност"

 

2018/2019 Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

2018/2019 Извънкласни дейности  "Занимания по  интереси"

 

2018/2019 Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

2018/2019 Извънкласни дейности  "Занимания по  интереси"