•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

за втора поредна година в Професионална гимназия ои ресторантьорство и хотелиерство стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката.

След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие дейностите, които ще се реализират в училище са:

1. Допълнително обучение по учебния предмет Български език и литература на група ученици от VIII  и X клас , с ръководител  Даниела Раева.

2.  Допълнително обучение по учебния предмет Български език и литература на група ученици от  IX клас , с ръководител  Катерина Димитрова.

3.  Допълнително обучение по учебния предмет История и цивилизации на група ученици от  IX  и XI клас, с ръководител  Катерина Димитрова.

4. Допълнително обучение по учебния предмет Математика  на група ученици от VIII  и IX клас, с ръководител Мариана Джигова.

5. Допълнително обучение по учебния предмет Биология  на група ученици от X клас, с ръководител Веселка Иванова.

6. Допълнително обучение по учебния предмет Химия  на група ученици от X клас, с ръководител Тихомир Тошков.

7. Допълнително обучение по учебния предмет Предприемачество  на група ученици от VIII клас, с ръководител Стефан Ненов.

8. Допълнително обучение по учебния предмет Английски език  на група ученици от IX клас, с ръководител Светлана Николова.

9. Допълнително обучение по учебния предмет Учебна практика по кулинарни техники и технологии  на група ученици от IX клас, с ръководител Райка Кутинова.