•  
 •  
 •  
 •  

 

 

За вас родители и ученици

Указания за работа в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в изпълнението на Насоки на МОН за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа, в училището и в интернет

УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО!

Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на пандемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България, се обръщаме към Вас:

 1. Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, магазини, домове и други).
 2. Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за:

- затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание, което ще ви е необходимо след ваканцията.

 1. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване).
 2. Поддържайте добра лична хигиена.
 3. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му да осигурите нужната медицинска помощ.
 4. Моля родителите, които не са се свързали с класните ръководители, да го направят, за да получат информация за организираното дистанционно обучение за децата им.
 5. Достъпът до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица до отминаване на епидемиологичната обстановка.
 6. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители се осъществяват по телефон

или онлайн.

 

 

 

 

 

За вас родители:

Как да се предпазим от КОРОНАВИРУС?

Скъпи родители и ученици, екипа на Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство Ви призовава:

 • да бъдем отговорни;
 • да следваме всички съвети и препоръки на властите;
 • да поддържаме много добра лична хигиена.

            Правила и Препоръки

 

Бъдете здрави и поддържайте социална дистанция!