•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участието на деца

 

  • Годишен план на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година

 

  • График на часовете по безопастност на движението по пътищата за учениците ит VIII до XII клас

 

 

  • МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН

Уважаеми ученици,

Напомняме ви основните правила, които трябва да спазвате като участници в пътното движение. Със  своето правилно поведение при движение при зимни условия може да допринесете за безопасността на движението по пътищата. Инструктаж

 

 

  • МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯИ ОПАССТНОСТИТЕ ПРИ КЪПАНЕ И ПЛУВАНЕ  Инструктаж 

 

 

  • На 8 октомври 2019г. в професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство се проведе родителска среща, организирана беше дискусия и лекция на тема: Безопасност на движението.