•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Актуална информация

В Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 за периода от 12.10.2020г. до 16.10.2020г.

няма лица с проявени симптоми   на Covid-19.

 

 

В Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 за периода от 05.10.2020г. до 09.10.2020г.

няма лица с проявени симптоми   на Covid-19.

 

В Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 за периода от 28 .09.2020г. до 02.10.2020г.

няма лица с проявени симптоми   на Covid-19.

 

 

В Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 за периода от 21 .09.2020г. до 25.09.2020г.

няма лица с проявени симптоми   на Covid-19.

 

 

 

В Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

 за периода от 15.09.2020г. до 18.09.2020г.

няма лица с проявени симптоми   на Covid-19.