•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Прием

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАПИСВАНЕ:

за прием в осми клас за учебната 2020/2021 година

от 8:00 до 17:00 часа

в сградата на ПГ по РХ – ІІ етаж.

Адрес: гр.Павел баня, ул.“Св.,Св.Кирил и Методий“ № 2

Тел.:04361 2200, e-mail: pgrhpb@abv.bg

 

Записване на ученици

Комисия

от 14.07 до 16.07.2020 г.

след първи етап на класиране

Председател: Стефан Ненов

Член: Катерина Димитрова

от 21.07 до 22.07.2020 г.

след втори етап на класиране

Председател: Теодора Минева

Член:  Светлана Николова

30.07.2020 г.

след трети етап на класиране

Председател:  Христинка Божикова

Член:  Светлана Палежева

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО,

ГР. ПАВЕЛ БАНЯ  ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Утвърден план - прием в осми клас за учебната 2020-2021г.