•  
  •  
  •  
  •  

 

 

СЪСТАВ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

РЕСТОРАНТЬОРСТВО И  ХОТЕЛИЕРСТВО, ГР.ПАВЕЛ БАНЯ

 

  № 

Име, презиме и фамилия

  Избран от квотата на

 1

 Николай Димов Райчев

 Председател (от квотата на работодателите)

  2

Йордана Ненова Енева

Член (от квотата на Община Павел баня)

  3

 Иванка Стайкова Димитрова

Член (от квотата на родителите)

  4

 Събина Ангелова Иванова

Член (от квотата на родителите)

  5

 Сема Събинова Илиева

Член (от квотата на родителите)

 

 

 

РЕЗЕРВНИ  ЧЛЕНОВЕ

 

№ 

Име, презиме и фамилия

  Избран от квотата на

 1

 Тотка Гечева

 Председател (от квотата на работодателите)

  2

 Орхан Мустафа

Член (от квотата на родителите)

 

УЧЕНИЦИ

№ 

Име, презиме и фамилия

  Клас

 1

 Гюлшен Шукриева Мустафова

 10а клас

  2

Габриела Венелинова Несторова

 10а клас

  3

 Селиме Кяшиф Шериф

 10а клас (резерв)