•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Обяви

ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!!!

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити :

Български език и литература - 01 юни 2020г. от 9.00 часа

 

 

 

 

 

Допускане до държавни зрелостни изпити До 29.05.2020г.
Издаване на служебна бележка за допускане на държавни зрелостни изпити До 29.05.2020г.
Оценяване на изпитните работи 03-14 юни 2020г.
Оценяване на резултатите от държавните зрелостни изпити До 15 юни 2020г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование До 26 юни 2020г.

 

Заповедите за изменението на  провеждането на ДЗИ може да разгледате  тук  и  тук.

 

 

                            

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Сесия юни 2020г.

Държавен изпит по теория на професията - 05.06.2020г.

Място на провеждане – ПГРХ

Начален час - 9,00 часа

Сесия септември 2020г.

Държавен изпит по теория на професията - 10.09.2020г.

Срок за подаване на заявления до 01.09.2020г.

 

 

 

Родителска среща

 

Съобщаваме на всички родители, че на 25.02.2020г. /вторник/ от 17.00 часа

в учебните стаи на училището ще се проведе родителска среща.

 

Желателно е присъствието на всички родители!

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

ПОКАНА

На 12декември 2019г. от 14 часа в зала "Младост" на читалище "Напред", гр. Павел баня ще се проведе КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА , послучай 25-годишнината на Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 

 

 

 

 

Турнир по Футбол

за Купа „25г. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

ДАТА: 11.VI.2019г.

ВРЕМЕ :  14.00 ч.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

  • Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство

гр. Павел баня,

  • Професионална  гимназия по лека промишленост и туризъм 

гр Казанлък ,

  • Средно училище "Христо Ботев" гр.Павел баня.

Срещите се провеждат според програмата и правилата на БФС.

СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ И ПРАВИЛА НА ТУРНИРА:

6 + 1 състезатели и 2 резерви. Играят се 2 полувремена по 15 минути.

ОСИГУРЕНИ СА НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ !

Очакваме ви!!!

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

гр. Павел баня, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 2, тел. 04361/2200  e-mail: pgrhpb@abv.bg

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме Ви, че при провеждане на Държавните зрелостни изпити, имат право да присъстват като наблюдатели до трима Ваши представители - родители на учениците от IX, Х и ХІ клас.

Дати на провеждане:

ДЗИ - БЕЛ : 21 май 2019г.

II-ри ДЗИ:   23 май 2019г.

Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.

 

Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Заявление за присъствие като наблюдатели на ДЗИ сесия Май се приемат от 16.04.2019г. до 10.05.2019г. в канцеларията на училището.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на  провеждане на държавния зрелостен изпит.

 

 

УЧИЛИЩНА  ЗРЕЛОСТНА  КОМИСИЯ

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО

гр. Павел баня  6155, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 2, тел. 04361/2200 

e-mail: pgrhpb@abv.bg

 

 

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми учители,

Скъпи ученици и родители!

 

          На 16.04.2019г. от 10 часа

в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО гр.ПАВЕЛ БАНЯ

ще се проведе

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“  в рамките на

Панорамата на професионалното образование и обучение.

       Ще имате възможност /през целия ден/:

  • да разгледате училището, учебната база: кабинет по информатика, кабинети по учебна практика готварство, сервиране и барманство, специализиран кабинет по анатомия, физиология и термални процедури;
  • да се запознаете с учители от ПГРХ;
  • да зададете въпроси,които Ви интересуват.

Не пропускайте възможността за информиран избор на професия и ориентиране към Професионална гимназия за обучение след 7 клас.

                                                           

                                                                                     ПГРХ гр.Павел баня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

Любезно Ви каним да присъствате на представителна изява на Клуб “Спорт и Забава”,

част от  проекта “Твоят час”.

Събитието ще се проведе под ръководството на Деница Ялъмова, преподавател по физическо възпитание и спорт.

Моля, заповядайте в училището на 10.04.2018 (вторник) от 15:00 часа. Ще Ви очакваме!

 

 

ПОКАНА

 

Заповядайте на  представителната изява

на клуб

„КУЛИНАРНИ ИЗКУШЕНИЯ“

по проект „ТВОЯТ ЧАС“ с ръководител

инж. Тонка Райкова

която ще се проведе на 30.03.2018 г.

от 15.00 часа

в кабинета по сервиране

на ПГ по РХ.

 

 

 

 

    Министерството на здравеопазването е разработило проект на Наредба №10 от 2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, който е публикуван в Портала на обществени консултации.

    Предложения и становища по проекта могат да се подават на Портала на обществени консултации, както и на следните електронни адреси в Министерството на здравеопазването delovodstvo@mh.government.bg, press@mh.government.bg do 21.10.2018g.