•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Обучение

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

 

 

 

 

 

Съгласно заповед №РД 10 - 833 от 13.09.2020г. в Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня за учебната 2020/2021г., както следва:

1. Дневна форма на обучение - 10 паралелки от VIII до XII клас

2. Задочна форма на обучение - 2 паралелки Х и XII клас

3. Самостоятелна форма на обучение - ученици в VIII, IX, X и  XII клас

 

 

 

Дневен режим

за учебната 2020/2021 учебна година

 

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма с едносменен режим на работа
  • Учебните занятия започват в 8.00 часа  и завършват в 15.20 часа, съгласно седмично разписание
  • Продължителността на учебните часове е 45 мин., като междучасията се обявяват с училищния звънец

 

 

 

Списък на учебниците

за учебната 2020/2021 учебна година

 

8 клас

Български език и литература - изд. "Булвест 2000"

Английски език - English in Mind 2-nd edition for Bulgaria

Руски език - изд. "Просвета"

Математика - изд. "Анубис"

Информационни технологии - изд. "Просвета"

История и цивилизация - изд. "Булвест 2000"

География и икономика - изд. "Булвест 2000"

Философия -  изд. "Булвест 2000"

Биология и здравно образование - изд. "Булвест 2000"

Химия и опазване на околната среда - изд. "Булвест 2000"

Физика и астрономия - изд. "Булвест 2000"

 

 

 

9 клас

Български език и литература - изд. "Булвест 2000"

Английски език - English in Mind 1-nd edition for Bulgaria

Руски език - изд. "Просвета"

Математика - изд. "Анубис"

Информационни технологии - изд. "Просвета"

История и цивилизация - изд. "Булвест 2000"

География и икономика - изд. "Булвест 2000"

Философия  -  изд. "Булвест 2000"

Биология и здравно образование - изд. "Булвест 2000"

Химия и опазване на околната среда - изд. "Булвест 2000"

Физика и астрономия - изд. "Булвест 2000"

 

 

10 клас

Български език и литература - изд. "Просвета"

Литература - изд. "Булвест 2000"

Английски език - English in Mind 1-nd edition for Bulgaria

Руски език - изд. "Просвета"

Математика - изд. "Архимед"

Информационни технологии - изд. "Просвета"

История и цивилизация - изд. "Анубис"

География и икономика - изд. "Булвест 2000"

Етика и право  - изд. "Анубис"

Биология и здравно образование - изд. "Булвест 2000"

Химия и опазване на околната среда - изд. "Булвест 2000"

Физика и астрономия - изд. "Булвест 2000"

Философия  - изд. "Д-р Иван Богоров"

 

11 клас

Български език и литература - изд. "Просвета"

Английски език -  Carrier Parts Express Publishing

Руски език - изд. "Просвета"

 

 

 

 

 

Професионална подготовка:

Материалознание на хранителните продукти - А. Андреев, Д. Колев

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение - С. Шиваров

Технология на кулинарната продукция - Г. Сомов, Н. Краевска - I и II част

Хигиена на хранене и хранително законодателство - В. Несторова

Здравословни и безопасни условия на труд - А. Миленкова

Основи на туризма - М. Воденска

Сервиране - Стамов

Сервиране и барманство – Алексиева, Стамов

Технологии и предприемачество - Неделчева, Паскалев

Счетоводство и отчетност в туризма - Б. Джорджева

Сомелиерство - Стамов, Никовска

Икономика - А. Войкова

Кетъринг - Джордж Ердош