•  
  •  
  •  
  •  

 

 

ГРАФИЦИ

 

 

График за провеждане на изпити през учебната 2019/2020г. за ученици 11 клас задочна форма на обучение сесия м. май - юни

 

График за провеждане на изпити през учебната 2019/2020г. за ученици11 клас задочна форма на обучение сесия м. ноември

 

График за провеждане на изпити през учебната 2019/2020г. за ученици 8 клас задочна форма на обучение сесия м. април - май

 

График за провеждане на изпити през учебната 2019/2020г. за ученици 8 клас задочна форма на обучение сесия м. ноември

 

График на учебното време на ученици в XI клас задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

График на учебното време на ученици в IIIV клас задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 година

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

 

График на учебното време

 

График за провеждане на очни занятия за учебната 2017/2018 година

 

График за провеждане на изпити - задочна форма на обучение за учебната 2017/2018 година

 

График за провеждане на изпити - самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 година